Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mer om kurser

Kurserna kommer att hållas av olika kursledare och grupper. Anmälan sker till en grupp som en deltar i både på fredag och lördag.

DANS

Pröva på några kolla moves och lär dig en koreografi. Kursledare: Pernilla Dahlstrand, dansare och pedagog. Pernilla är musikalartist och undervisare numera både på Kulturskolan och på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.

CLOWN

Vi prövar att vara clowner. Upptäck clownens nyfikenhet på världen: ”I en värld där alla försöker vara som de andra fokuserar vi på olikheter som gör varje person speciell och unik.” Kursledare: Kjersti Webb. Kjersti är en omtyckt lärare i clown.

DRAMA OCH TEATERLEK

Släpp prestationskraven, ha roligt och kom och gör dramaövningar och teaterimprovisationer. Kursledare: Therese Takalo. Therese utbildar sig på dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola.